Jakie usługi oferuje biuro księgowo rachunkowe?

Wachlarz usług, świadczonych obecnie przez profesjonalne biura rachunkowe, jest niezwykle szeroki. Oprócz zadań, związanych z sama księgowością, ich oferta obejmuje bardzo często obsługę kadr i płac. Jednak coraz częściej spektrum ich działalności jest jeszcze szersze. Co może wchodzić w jego zakres?

Księgowość i jej zadania

Księgowość jest częścią rachunkowości, zajmującą się ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych. Prowadzenie zapisów tego typu jest obecnie obowiązkiem każdego praktycznie podmiotu gospodarczego w naszym kraju, pozwala bowiem na udokumentowanie osiągniętych wyników finansowych oraz naliczenie i odprowadzenie należnych podatków.

Niewielkie przedsiębiorstwa decydują się niekiedy na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto jednak wiedzieć. że wiąże się to z pewnymi problemami, takimi jak na przykład potrzeba zdobycia specjalistycznej wiedzy. Z tego względu często działania takie powierzane są wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, zajmujących się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Biura księgowe i ich usługi

Usługi księgowe i podatkowe obejmują najczęściej – oprócz samego prowadzenia zapisów – obliczanie należności wobec budżetu państwa i ZUS oraz tworzenie związanej z tym dokumentacji. Bardzo często w zakres działalności profesjonalnych biur rachunkowych, takich jak Biuro Rachunkowe B&N – centrumrachunkowe.bydgoszcz.pl, wchodzi również szeroko pojęta obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw, uwzględniająca wszelkie czynności w tym zakresie. Są to działa od przygotowania umów, przez prowadzenie ewidencji czasu pracy i przechowywanie dokumentacji pracowniczej, po sporządzanie różnorodnych zestawień, raportów i zaświadczeń.

Wiele spośród biur rachunkowych świadczy również inne usługi, których wykonywanie umożliwia im doświadczenie i wiedza personelu lub warunki techniczne. W pierwszym wypadku może być to przykładowo doradztwo prawne i organizacyjne, pozwalające na łatwiejsze założenie lub przekształcenie firmy. Wiele podmiotów – szczególnie tych, które posiadają odpowiednie zaplecze lokalowe – zajmuje się również organizacją szkoleń. W przypadku wspomnianego już wcześniej biura rachunkowego, posiadana przez ten podmiot sala konferencyjna w Bydgoszczy służy przede wszystkim temu celowi, jednak jest również wynajmowana, co pozwala zoptymalizować koszty jej utrzymania.

Biuro księgowe – jak wybrać odpowiednie?

Szeroki zakres usług nie powinien być jedynym czynnikiem, wpływającym na wybór konkretnego biura rachunkowego. Oczywiście odpowiednio rozległa wiedza jego pracowników może być pomocna, szczególnie wówczas, gdy docelowo planujemy rozwój naszej firmy lub zmianę jej struktury i formy prawnej. Duże znaczenie dla wyboru biura rachunkowego może mieć też przykładowo fakt, że świadczy ono usługi, obejmujące pomoc w zakresie przygotowania wniosków o dotacje unijne.

Równie ważną kwestią jest odpowiedni kontakt z księgowymi – warto wybierać firmy, które oferują różne jego formy: zarówno nowoczesną komunikację drogą elektroniczna, jak i wizytę osobistą, jeżeli okoliczności tego wymagają.

Wybierając biuro rachunkowe warto zwrócić uwagę na to, czy posiada ono ubezpieczenie OC, które zabezpiecza nas, jako klientów, przed skutkami błędów, popełnionych przez pracowników jednostki. Istotną wskazówką, co do wysokiej jakości usług, świadczonych przez dany podmiot jest natomiast fakt posiadania przez osoby w nim zatrudnione certyfikatów Ministra Finansów.