Komornicy sądowi – podstawowe informacje

Polska branża prawna jest bardzo szeroka i obejmuje działania wielu różnych fachowców, którzy wcześniej skończyli studia prawnicze.

Prawo jest niezwykle rozległe i obejmuje bardzo wiele ważnych kwestii. Jedną z nich jest skuteczne odzyskiwanie należności, długów, egzekwowanie spadków, eksmisji, itp. W przypadku braku spełnienia postanowienia sądu, istnieje możliwość wyegzekwowania go w formie przymusu. Działaniami tego rodzaju zajmują się komornicy sądowi. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat takich fachowców i ich działalności.

Komornicy sądowi – podstawowe informacje

Co warto wiedzieć na temat komorników sądowych?

Komornik sądowy to osoba, która została powołana przez sąd do wykonywania czynności związanych z egzekucją sądową. Komornik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie i odzyskanie należności z tytułu wyroków sądowych, postanowień i innych tytułów wykonawczych. Oczywiście komornik sądowy jest urzędnikiem państwowym, który ma zapewnioną ochronę prawną w czasie wykonywania swoich czynności. W razie potrzeby może korzystać z asysty policji lub pomocy ślusarza, aby dostać się do zajmowanego mienia.

Komornicy sądowi są odpowiedzialni między innymi za przeprowadzanie egzekucji z ruchomości i nieruchomości, a także za zajmowanie i sprzedaż mienia dłużnika. Ponadto ich zadaniem jest pobieranie alimentów i innych świadczeń. Innym ważnym zadaniem komorników jest sporządzanie protokołów zajęcia i sprzedaży mienia oraz prowadzenie ksiąg wieczystych nieruchomości. Komornik jest niezależny w swojej działalności i działa na podstawie przepisów prawa. Jego działania podlegają nadzorowi sądowemu, a także są kontrolowane przez Krajową Izbę Komorniczą.

Poszukiwanie kancelarii komorniczych, takich jak na przykład kancelaria komornicza Zielińska Warszawa nie jest trudnym zadaniem. Działają one praktycznie przy każdym sądzie oraz w wielu różnych miejscowościach. Sporo informacji na temat konkretnych kancelarii, świadczonych przez nie usług i porad komorniczych można bez większego problemu znaleźć na oficjalnych stronach takich placówek.