Zasady uzyskania ulgi na PFRON

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, ponoszą opłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednak można obniżyć wysokość opłat korzystając z usług czy też kupując produkty firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Aby firma była zwolniona z opłat na PFRON powinna zatrudniać co najmniej 25 osób, gdzie 6% z nich powinny być to osoby niepełnosprawne.

Zasady uzyskania ulgi na PFRON

Ulgi na PFRON dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wysokość ulgi związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych dotyczy liczby osób zatrudnionych, które posiadają umiarkowany oraz znaczny stopień niepełnosprawności. W ten sposób zrównuje się szansę zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, poprzez ulgi zachęca się także inne firmy do korzystania z usług oraz produktów powstałych w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Należy pamiętać, że firmy, które wnoszą opłaty na fundusz, mogą skorzystać z ulgi maksymalnie 80% wysokości opłat. Mechanizm motywuje zatem pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co wiąże się również z możliwością utrzymania dofinansowania na przebudowanie architektury. Może być to podjazd, winda, dostosowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna nie miała ograniczeń związanych z architekturą czy też funkcjonalnością danego budynku.

Firmy, które chcą udzielić ulgi we wpłatach na PFRON, powinny posiadać status zakładu pracy chronionej, zatrudniać co najmniej 25 pracowników, które posiadają niepełnosprawność w różnym stopniu, mogą być to także osoby niewidome, osoby z upośledzeniem umysłowym. W celu uzyskania ulgi pracodawca powinien udokumentować fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, będzie to orzeczenie, lub w przypadku osób niewidomych, zaświadczenie lekarza specjalisty.

W dużej mierze ulga na PFRON będzie zatem dotyczyła dużych przedsiębiorstw, zależna jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnienia. Dzięki temu firmy są motywowane do tworzenia stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.